• Imprimeix

Nova aplicació sobre el registre de les activitats de tractament

15/05/2018 13:05

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha dissenyat una aplicació per facilitar la creació i el manteniment del registre d’activitats de tractament, previst a l’article 30 de l’RGPD. L’objectiu d’aquesta eina és donar suport als responsables del tractament, principalment a les entitats petites, a l’hora de complir aquesta obligació. 

L’aplicació permet donar d’alta les diferents activitats de tractament, així com modificar-les i donar-les de baixa quan sigui necessari. Així mateix, permet generar un document de les activitats de tractament que consten en aquest registre d’activitats de tractament, per poder-lo publicar, si escau. 

Aquesta és una primera versió, que anirem millorant. Per això, qualsevol suggeriment serà benvingut (us podeu adreçar a dpd.apdcat@gencat.cat). 

Aplicació de registre de les activitats de tractament