• Imprimeix

Conclusions de la jornada: La privacitat en joc

01/03/2017 09:03
Mobile 2017 - Fotografia

Kim Faura, director general de Telefónica Catalunya, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia i Illes Balears i M. Àngels Barbarà, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

  • És imprescindible que les empreses de l’àmbit dels jocs en línia assumeixin una responsabilitat digital corporativa de manera activa, que els permeti avançar de forma rendible i amb la màxima garantia dels drets i llibertats dels usuaris
  • La nova regulació europea en matèria de protecció de dades demana incorporar aquest compromís actiu de les entitats envers la privacitat

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha organitzat, en el marc del Mobile World Congress, una sessió debat entre experts i empreses relacionades amb els jocs en línia, per tractar com afecta a la informació personal dels usuaris, l’ús de les tecnologies emergents en els jocs en línia i la potencial desprotecció que pateixen els jugadors més petits que exposen la seva informació personal de manera excessiva.

M. Àngels Barbarà, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha exposat en el seu parlament que: la datificació i hipertecnificació de la societat fa, que els drets i les llibertats de les persones es vegin sotmesos a noves pressions i nous riscos que cal valorar en el seu context real. És a dir, no només atenent al que passa avui sinó a que pot passar en els propers anys. “Treballem perquè es doni una informació més clara i transparent, i treballem per anar adequant la normativa estatal del país al nou reglament de protecció de dades que es farà oficial al maig del 2018.” M. Àngels Barbarà ha reiterat varies vegades la importància de prendre consciencia en el valor i el tractament de les dades, no només en quant al valor econòmic d’aquestes, sinó al valor de futur que permetrà tant a l’usuari com a les empreses exercir els seus drets i llibertats.

Els videojocs i els jocs tradicionals en línia estan aprofitant les noves tecnologies per evolucionar els negocis i maximitzar els beneficis. Però, cal que ho facin protegint els drets dels seus usuaris. És imprescindible que assumeixin una activa responsabilitat digital corporativa, que els permeti avançar de forma rendible i amb la màxima garantia dels drets i llibertats.

De fet, aquesta és també la voluntat de la nova regulació europea en matèria de protecció de dades que demana incorporar un compromís actiu envers la privacitat, alhora que regula eines que ajudin a les empreses a fer-ho de forma alineada amb el desenvolupament i la millora dels seus negocis.

A la conferència hi ha participat Martín Gendler, docent de la Universitat de Buenos Aires (UBA), membre de l’Institut d’Investigacions Gino Germani i especialista en cultura i formes d’organització a Internet, que ha fet una anàlisi de l’evolució dels jocs en línia i l’afectació en la privacitat dels usuaris, i per tant en la societat, des de l’inici dels jocs en línia fins a l’actualitat, arribant a tres conclusions:

1- Disminueix la intensitat dels jocs i la possibilitat del contacte amb l’altre jugador.

2- Augmenta la modalitat d’incloure pagaments i la recopilació de dades personals per accedir al joc.

3- Els canvis socio-històrics han influenciat en el disseny dels jocs, en els dispositius i en el negocis que es volen aconseguir amb ells.

Seguidament s’han celebrat dos taules rodones on s’ha exposat l’explotació de les dades generades per l’activitat en el joc i la privacitat en el desenvolupament dels jocs.

La privacitat en el disseny i per defecte, la realització d’avaluacions d’impacte sobre la privacitat o el canvi radical en la forma d’afrontar la seguretat (ara basada en els riscos reals existents per als tractaments de dades) han de permetre compatibilitzar negoci i garantia de la privacitat i, també, dels drets i valors que hi estan associats.

Compartir idees, debatre els riscos i les possibles solucions ens permetrà assolir la garantia dels drets i llibertats de les persones en el marc d’una societat innovadora i tecnològicament competent.