• Imprimeix

Nous serveis que ofereix l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

25/01/2018 14:01
  • Còpia del contingut dels fitxers inscrits a l’RPDC

Les entitats responsables de fitxers, incloses en l’àmbit d’actuació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, poden sol·licitar a l’APDCAT una còpia del contingut dels seus fitxers inscrits al Registre de Protecció de Dades de Catalunya. 

La còpia del contingut es pot lliurar, segons la seva preferència, en format EXCEL o XML amb la descripció completa dels fitxers que tenen inscrits al RPDC.

La petició s’ha de formalitzar mitjançant un formulari electrònic.

Per a més informació, consulteu aquest enllaç.

 

  • Designació del delegat de protecció de dades (DPD) 

Atès que el Reglament general de protecció de dades estableix la necessitat de nomenar un delegat de protecció de dades, les entitats incloses dins l’àmbit d’actuació de l’APDCAT que el nomenin han de comunicar aquesta designació a l’Autoritat abans del 25 de maig de 2018. Així mateix, cal que mantinguin actualitzades les dades comunicades.

Per a més informació sobre com comunicar la designació a l’APDCAT, consulteu aquest enllaç.