• Imprimeix

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

07/12/2018 11:12

Entra en vigor la nova “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018.

Enllaç al text