• Imprimeix

Jornada al Consorci de Salut i Social de Catalunya sobre l’aplicació de l’RGPD al sector salut  

30/10/2018 14:10

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, M. Àngels Barbarà, ha pronunciat la conferència central de la jornada organitzada pel Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).

L’objectiu d’aquest esdeveniment ha estat donar a conèixer experiències del sector de la salut relacionades amb el Reglament general de protecció de dades (RGPD), d’aplicació obligada arreu d’Europa des del 25 de maig.

Maria Àngels Barbarà, al llarg de la seva la conferència sobre les novetats més rellevants de la nova normativa aplicables en l’àmbit de la salut, ha incidit en el fet que l’RGPD ha ampliat les categories especials de dades, afegint les dades genètiques i les dades biomètriques a les que ja regulava l’LOPD.

També ha comentat que en el sector de la salut s’ha de tenir en compte que hi ha col·lectius, com els de pacients, menors, gent gran o persones amb alguna discapacitat, que amb el Reglament són considerats col·lectius vulnerables. Per tant, el compliment del conjunt d’obligacions regulades a l’RGPD requereix una especial atenció.

La directora ha exposat que l’RGPD basa la concreció de les obligacions per als responsables del tractament en dos pilars: el principi de la responsabilitat proactiva i l’enfocament en el risc. Aquests dos elements defineixen les obligacions precises i la forma de complir-les. Al llarg de la intervenció també s’han tractat aspectes cabdals, com ara la figura del delegat de protecció de dades i quan s’ha de nomenar, i les avaluacions d’impacte.

Finalment, ha conclòs que en l’àmbit sanitari les principals qüestions que cal revisar són les que afecten la gestió de la informació. Aquest sector tracta dades molt sensibles i, en molts casos, relatives a persones que es troben en situacions d’especial vulnerabilitat. Una gestió adequada de la informació ajudarà a generar més confiança en els usuaris i, per tant, afavorirà la prestació del servei.

L’acte ha tingut lloc el 30 d’octubre, a la seu del Consorci de Salut i Social de Catalunya.