• Imprimeix

Inscripció de Fitxers- Avís a responsables

23/05/2018 18:05

Notificació de fitxers

D’acord amb l’aplicació del Reglament general de protecció de dades, que suprimeix l’obligació de notificar els fitxers a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per inscriure’ls al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, a partir del dia 23 de maig, els sistemes de notificació de fitxers de titularitat pública i privada deixaran de ser operatius.

L'obligació de notificar fitxers es substitueix a partir del 25 de maig de 2018 per l’elaboració d’un registre d’activitats de tractament que hauran d'integrar la informació que estableix l’article 30 del Reglament general de protecció de dades.

Registre de les activitats de tractament de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Sol·licitud de còpia del contingut dels fitxers inscrits al RPDC