• Imprimeix

Cicle RGPD- 5a Jornada - Garanties per a una protecció efectiva del dret a la protecció de dades

13/03/2017 17:03
Cicle RGPD- 5a Jornada - M. Àngels Barbarà, M. Martínez, C. San Jose

M.Àngels Barbarà, M. Martínez, C. San Jose

En el marc del Cicle de conferències sobre el nou Reglament general de protecció de dades, organitzat per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ha tingut lloc la cinquena i darrera sessió del cicle, que va néixer amb la voluntat d'iniciar el debat al voltant de les novetats i els canvis substancials que ha introduït aquest reglament.

L’acte l’ha moderat Manel Martínez, president de la secció TIC de l’ICAB. Al llarg de la sessió, s’han tractat les qüestions vinculades a les garanties per a una protecció efectiva del dret a la protecció de dades.

En primer lloc hi ha intervingut M. Àngels Barbarà, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En la seva ponència, ha remarcat que l'entrada en vigor del Reglament suposa un canvi de paradigma en la privacitat i, en conseqüència, un canvi en la manera de protegir el conjunt de valors, principis i drets que hi són inherents.

També s’ha referit al principi de responsabilitat proactiva (accountability), que ha traslladat a les organitzacions que tracten dades, l'obligació de determinar quina serà la millor manera de protegir els drets de les persones. Així les entitats es converteixen en gestors actius del seu propi compliment.

Així mateix, ha remarcat que les autoritats de protecció de dades han de vetllar perquè realment les entitats compleixin, amb garanties i de forma efectiva, aquest nou rol que la normativa els ha atorgat  i, alhora, cal que estableixin tots els mecanismes i recursos que tinguin a l’abast per facilitar aquest compliment.

Respecte de les funcions que han de desenvolupar les autoritats, Barbarà ha ressaltat que moltes estan relacionades amb un model amb el qual l’Autoritat ja fa temps que treballa, i que es considera imprescindible: el model preventiu. I, per altra banda, ha posat de relleu que es manté la característica essencial d’independència de les autoritats, davant de qualsevol ingerència externa.

M. Àngels Barbarà també ha exposat que, en un estat on hi ha diferents autoritats de protecció de dades, la legislació interna ha d'establir els sistemes per garantir que totes les autoritats participen efectivament en els mecanismes de cooperació i coherència per oferir un marc normatiu que afavoreixi la seguretat jurídica en aquest entorn i, d’aquesta manera, generar la confiança necessària perquè l'economia digital es desenvolupi en tot el mercat interior. 

Seguidament, Carles San José, cap de l’Àrea d’Inspecció de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, ha tractat de les novetats que incorpora el Reglament pel que fa a la intervenció de les autoritats de control en la imposició de sancions i altres mecanismes correctius quan es cometen infraccions del Reglament. També ha exposat els drets que poden exercir les persones interessades davant les autoritats de control i altres mecanismes de garantia, en especial el dret a obtenir una indemnització del responsable del tractament o de l’encarregat del tractament, si es donen determinades condicions.