• Imprimeix

40a Conferència Internacional d’Autoritats de Privacitat i Protecció de Dades

29/10/2018 12:10
Imatge 40a Conferència Internacional

Entre els dies 22 i 25 d’octubre, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, M. Àngels Barbarà, va assistir a la 40a Conferència Internacional d’Autoritats de Privacitat i Protecció de Dades, enguany organitzada pel Supervisor Europeu de Protecció de Dades. 

En aquesta ocasió, l’eix central de la Conferència va girar al voltant de l’ètica, com a element que ha de ser present tant a l’hora d’afrontar la tasca reguladora en aquesta matèria com en la interpretació de la llei i, especialment, en la recerca de solucions en els casos en què el dret vigent encara no ens pot donar una solució.   

També es van tractar altres qüestions, com ara les implicacions de la intel·ligència artificial per a la protecció de dades, la col·laboració entre les autoritats de control o les implicacions derivades del nou Reglament general de protecció de dades. 

En relació a les declaracions i resolucions que es van adoptar durant la sessió tancada de les autoritats de control, destaquen, entre d’altres acords, una declaració sobre ètica i protecció de dades en la intel·ligència artificial i una resolució sobre plataformes d’aprenentatge digital (e-learning).

Podeu consultar el textos disponibles en versió original: 

RESOLUCIÓ SOBRE PLATAFORMES D'E-LEARNING

DECLARACIÓ SOBRE ÈTICA I PROTECCIÓ DE DADES EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL