• Imprimeix

Sessió de debat sobre l’impacte del nou Reglament europeu de protecció de dades en les empreses i organitzacions

 

Quan

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, com a ens que vetlla pel dret a la protecció de dades a Catalunya, participa de forma molt activa en activitats de formació, difusió i divulgació de les novetats introduïdes per la nova regulació europea en matèria de protecció de dades.

Aquesta normativa té un gran impacte sobre les empreses i administracions, ja que els exigirà modificar la manera de gestionar la informació relativa als seus clients i usuaris, en un moment en què les tecnologies emergents marquen molts dels processos d’innovació i desenvolupament econòmic.

En un primer moment, un cop publicat el nou Reglament, l’Autoritat va organitzar un cicle de conferències en col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. L’objectiu del cicle, que s’ha clos recentment, era tractar les principals novetats i els aspectes més rellevants que incorpora el nou Reglament.

A partir d’ara, i continuant amb la informació que és tant necessària per a les entitats que tracten les dades, ens volem adreçar als diferents sectors empresarials que queden subjectes a la nova regulació europea.

En aquesta ocasió, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, convidada per Foment de Treball Nacional, vol aprofitar l’oportunitat per adreçar-se a les empreses, amb una visió molt pràctica, per exposar i contrastar opinions sobre l’impacte que el canvi de paradigma del nou Reglament representa per al sector empresarial.

M. Àngels Barbarà, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, farà la conferència “La responsabilitat proactiva: perspectiva de l'Autoritat de control en el seguiment de l'aplicació de la regulació”, en la qual exposarà el nou model que estableix el Reglament general de protecció de dades, basat en la gestió del risc, i se centrarà en com la introducció del principi d’accountability exigirà a les empreses variar la seva forma d’afrontar la garantia del dret a la protecció de dades.

Amb el nou Reglament, correspondrà a les empreses, com a responsables dels tractaments, determinar quina és la millor manera de protegir els drets i les llibertats de les persones i caldrà que estiguin en disposició de provar que ho estan fent adequadament. El marc és més flexible, però la responsabilitat és més gran, i els caldrà introduir canvis en la forma de gestionar les dades: les empreses es converteixen en gestors actius del seu propi compliment.

També farà referència al paper actiu de les autoritats de protecció de dades per establir tots els mecanismes i recursos, amb l’objectiu de facilitar aquest compliment.

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades vol estar, en aquest procés d’adaptació, al costat de les empreses. Prevenir la vulneració del dret és la millor manera de protegir les persones.

L’acte se celebrarà el proper 21 de març, de 17.00 a 19.30 hores, a Foment de Treball Nacional, Via Laietana, 32 – 34, de Barcelona.

Per a més informació, podeu consultar el programa de l’acte.

On

Foment del Treball Nacional

Via Laietana, 32 – 34

Barcelona