• Imprimeix

Seminari sobre la regulació del secret estadístic i la relació amb la protecció de dades personals 2017

 

Quan

Un any més, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, juntament amb l’Institut d'Estadística de Catalunya i l’Escola d'Administració Pública de Catalunya, organitza aquest seminari, que ja arriba a la seva novena edició. L’objectiu és proporcionar informació conceptual i operativa a les persones responsables de fitxers que contenen dades sotmeses al secret estadístic.

Es pretén clarificar el règim i la naturalesa dels fitxers que contenen dades de caràcter personal, especialment a l’hora de gestionar-los, i  apropar als assistents la problemàtica del control de la revelació estadística en la difusió de dades individuals sotmeses al secret estadístic. Així mateix, s’exposarà el funcionament del Registre de fitxers estadístics a càrrec de l'Idescat.

Es tractaran també les principals novetats del Reglament general de protecció de dades, que serà de plena aplicació al maig de 2018.

El Seminari està adreçat a personal de l'Administració de la Generalitat i de l'Administració local que té responsabilitat en fitxers amb dades sotmeses al secret estadístic, ja sigui des del punt de vista jurídic, organitzatiu, tecnològic o metodològic.

Per part de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, imparteix el seminari Joana Marí, responsable d’Avaluació i Estudis Tecnològics.

La sessió sobre protecció de dades se celebrarà el 14 de juny, d’11 a 14 h, a la sala d'actes de l’Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), Via Laietana, 58, de Barcelona.

Horaris

D'11.00 a 14.00 hores

On

Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

Via Laietana, 58

Barcelona