• Imprimeix

Jornada L’adaptació dels ens locals al nou Reglament general de protecció de dades

 

Quan

Data13.03.2018 - 13.03.2018

Afegeix al calendari de Google

El Consell de Col·legis de Secretaris Interventors i Tresorers (CSITAL) de Barcelona i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) organitzen una jornada, amb la col·laboració de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

La primera part de la jornada es desenvoluparà de 9.00 a 13.00 hores i es dedicarà íntegrament a l’adaptació dels ens locals al nou Reglament europeu de protecció de dades personals (UE) 2016/679, d’aplicació directa a partir del 25 de maig de 2018, amb l'objectiu d’analitzar-ne les principals novetats. També es comentarà el Projecte de llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Per part de l’equip de l’APDCAT hi intervindrà M. Àngels Barbarà, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que inaugurarà la jornada amb la ponència “Aspectes més rellevants de l'RGPD en l'àmbit dels ens locals”. Santiago Farré, cap de l’Assessoria Jurídica, exposarà els principis i les bases jurídiques de l'RGPD. Joana Marí, delegada de protecció de dades de l’Autoritat, parlarà del delegat de protecció de dades com a figura clau a les organitzacions. Ramón Miralles, coordinador d’Auditoria i Seguretat de la Informació, tractarà de l’enfocament al risc a l'RGPD i Carles San José, cap de l’Àrea d’Inspecció, exposarà la tutela de drets, el règim sancionador i altres garanties a l’RGPD.

El segon bloc de la jornada, que tindrà lloc de 16.00 a 18.00 hores, estarà dedicat a l’estat actual de la gestió de l'impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

L’acte tindrà lloc el proper 13 de març de 2018, a l’Auditori del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona, carrer Casp, 130, edifici COACB, Barcelona.

Per a la inscripció i més informació, podeu consultar el programa de l’acte.

On

Auditori del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (edifici COACB)

Carrer Casp, 130

Barcelona